Sunday, 25/09/2022 - 20:27|
Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

SINH HOẠT CHI BỘ QUÝ IV NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng bộ phường Mỏ Chè, hôm nay ngày 8/10/2021 chi bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện nay”. Buổi sinh hoạt với mục đích phát huy vai trò trách nhiệm của CB đảng viên trong nhà trường, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả làm việc; chuẩn mực hành vi đạo đức; cách ứng xử, thái độ tinh thần phục vụ… của CB đảng viên. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề các đc đảng viên biểu quyết cam kết thực hiện nội dung chuyên đề gắn với nhiệm vụ từng đồng chí.