Sunday, 25/09/2022 - 21:57|
Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

LIÊN ĐỘI TH MỎ CHÈ TỔ CHỨC HỘI THU KẾ HOẠCH NHỎ NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện chương trình CTĐ năm học 2021-2022, sáng ngày 16/02/2022, liên đội TH Mỏ Chè tổ chức hội thu Kế hoạch nhỏ dưới hình thức quyên góp giấy ,bìa, vỏ lon. Hưởng ứng hội thu, các bạn đội viên rất tích cực, chủ động trong việc thu gom và nộp đúng kế hoạch.

Tổng số thu được: 492kg bìa, giấy vụn và hơn 7097 vỏ lon.

Đây là hoạt động thường niên của Liên đội để mỗi bạn đội viên hiểu được ý nghĩa của phong trào Kế hoạch nhỏ, góp phần nhỏ bé giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ này.

Một số hình ảnh của hội thu:


Tác giả: Long Thị Thanh Ngân
Nguồn: Liên đội Tiểu học Mỏ Chè