Sunday, 29/05/2022 - 14:36|
Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TỔ CHỨC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 14/4/2021 về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021 về Tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025; Công văn số 3761/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tập huấn triển khai nhiệm vụ GDCTTT năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên năm học 2021-2022; hình thành phẩm chất tiểu biểu của học sinh tỉnh Thái Nguyên: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét văn hóa đặc sắc của học sinh tỉnh Thái Nguyên.

- Triển khai đồng bộ, tích cực và quyết liệt các giải pháp để kết thúc năm học 2021-2022 hình thành cơ bản 4 phẩm chất tiêu biểu Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm trong học sinh của các nhà trường, làm tiền đề cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về đạo đức, lối sống, về văn hóa ứng xử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn tỉnh.

II. Nội dung

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực công tác CTTT năm học 2021-2022;

- Định hướng tổ chức thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh giai đoạn 2021-2025 và năm học 2021-2022;

- Tham luận, thảo luận các nội dung: phương pháp giáo dục hình thành phẩm chất Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm;  xây dựng quy tắc văn hóa ứng xử cho học sinh; văn hóa ứng xử, trang phục lên lớp, tác phong sư phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học; phương pháp phối hợp với phụ huynh trong giáo dục học sinh; phương pháp xây dựng trường học xanh, sạch đẹp...

Tác giả: Lê Thị Hồng Vân
Nguồn:Tiểu học Mỏ Chè Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 684
Tháng 05 : 2.169
Năm 2022 : 5.257